LLOAR

fer bocades (d’alguna cosa) SV, alabar molt (R-M)

Fa bocades de les robes del seu país / Fa grans bocades de tot allò que li agrada, com si fos el millor del món (També s’usa amb l’adjectiu gran en posició prenominal) (R-M)

parlar alt de, fer l’article (d’alguna cosa)

parlar bé de (p.ext.)

fer l’article (d’alguna cosa) SV, recomanar / fer valer la mercaderia (R-M, IEC)

No cal que facis l’article d’aquest aparell perquè tots aquells que l’han comprat diuen que és un desastre / M’han fet l’article de les seves qualitats; crec que en puc fer cas (R-M)

fer bocades (d’alguna cosa), parlar alt de

parlar alt de SV, palesar l’excel·lència (d’algú o) d’alguna cosa / fer-ne elogis (IEC, R-M)

Tots parlaven alt del poeta que acabava de morir; però pocs d’ells l’havien llegit / Parlaven alt de la seva honradesa (R-M, *)

desfer-se en elogis, parlar bé de, fer bocades (d’alguna cosa), fer l’article (d’alguna cosa)

parlar malament de (ant.)

posar (algú) a les estrelles SV, lloar / admirar i lloar algú al màxim (Fr, *)

Sempre posa el seu xicot a les estrelles / Quan parla del seu cosí sempre el posa sobre les estrelles (També s’usa amb la forma posar (algú) sobre les estrelles)

no saber on ficar (algú), posar (algú) sobre el pedestal, posar (algú) als núvols, posar (algú) dalt del candeler, posar (algú) dalt del cel, posar (algú) fins al cel, posar (algú) sobre el pinacle

arrossegar (algú) pel fang (ant.), deixar (algú) com un drap brut (ant.)

posar (algú) als núvols SV, lloar algú al màxim (IEC)

Posava en Francesc als núvols perquè l’admirava molt / Li estava tan agraït que sempre que parlava d’ell el posava als núvols (*, IEC)

deixar (algú) pels núvols, desfer-se en elogis, posar (algú) sobre el pedestal, posar (algú) a les estrelles, posar (algú) dalt del candeler, posar (algú) dalt del cel, posar (algú) fins al cel, posar (algú) sobre el pinacle

posar (algú) pels núvols (v.f.), arrossegar (algú) pel fang (ant.), deixar (algú) com un drap brut (ant.), deixar malament (algú) (ant.), tenir (algú) pels núvols (p.ext.)

posar (algú) dalt del candeler SV, lloar extremadament (R-M)

Posava el seu cosí dalt del candeler perquè creia que era un bon artista / Com que l’havia ajudat molt, quan parlava del seu amic, el posava dalt del candeler / Era un home bo i molt estimat; tothom el posava dalt del candeler (*, R-M, R-M)

posar (algú) dalt del cel, posar (algú) fins al cel, posar (algú) a les estrelles, posar (algú) als núvols, posar (algú) sobre el pinacle, posar (algú) sobre el pedestal

arrossegar (algú) pel fang (ant.), deixar (algú) com un drap brut (ant.)

posar (algú) dalt del cel SV, lloar extremadament (R-M)

Quan parlava d’aquell home el posava dalt del cel; li tenia una admiració desmesurada (R-M)

posar (algú) dalt del candeler, posar (algú) fins al cel, posar (algú) sobre el pedestal, posar (algú) a les estrelles, posar (algú) als núvols, posar (algú) sobre el pinacle

arrossegar (algú) pel fang (ant.), deixar (algú) com un drap brut (ant.)

posar (algú) fins al cel SV, lloar extremadament / lloar algú en extrem (R-M, IEC)

El nen posava la mare fins al cel, perquè l’admirava profundament / L’admira moltíssim; sempre que en parla, el posa fins al cel

posar (algú) dalt del candeler, parlar bé de, desfer-se en elogis, posar (algú) sobre el pedestal, posar (algú) dalt del cel, posar (algú) a les estrelles, posar (algú) als núvols, posar (algú) sobre el pinacle

arrossegar (algú) pel fang (ant.), deixar (algú) com un drap brut (ant.)

posar (algú) sobre el pinacle SV, admirar i lloar algú al màxim

Si parles amb ell et posarà el president sobre el pinacle / Ha deixat l’artista sobre el pinacle (També s’usa amb el verb deixar)

posar (algú) sobre el pedestal, posar (algú) a les estrelles, posar (algú) als núvols, posar (algú) dalt del candeler, posar (algú) dalt del cel, posar (algú) fins al cel

arrossegar (algú) pel fang (ant.), deixar (algú) com un drap brut (ant.)