LLOANT

a llaor (d’algú) SP, dit per a manifestar el reconeixement de la vàlua, els mèrits, el poder, etc., d’algú

Han col·locat una placa commemorativa a llaor del fundador del club

en honor (d’algú)

fer honor a (p.ext.)