LLIURE

deixar el camp lliure (a algú) SV, fer desaparèixer els obstacles

Ara que en Miquel ha plegat de la feina, ha deixat el camp lliure a qui vulgui ocupar el seu càrrec

deixar camp lliure (a algú) (v.f.), tenir el camp lliure (inv.), donar carta blanca (a algú) (p.ext.), donar llum verd a (p.ext.), deixar pixar el matxo (p.ext.)

donar eixamples (a algú) SV, donar llibertat d’acció, no imposar limitacions (IEC)

Els seus pares sempre donen eixamples als seus fills, perquè veuen que són persones responsables / El pare li dóna eixamplis i fa mal fet perquè el noi no té gaire seny (També s’usa amb la forma donar eixamplis (a algú)) (*, R-M)

donar llargues mànigues (a algú), donar carta blanca (a algú), donar la llibertat (de fer alguna cosa, a algú), donar-li llargues mans (a algú)

fermar curt (algú) (ant.)

en llibertat SP, lliure / que no està subjecte al domini d’altri, a un poder extern, a una autoritat arbitrària (R-M, *)

Aquest matí els detinguts han quedat en llibertat / Hom esperava que aviat fóssiu en llibertat els joves injustament empresonats (R-M)

a redossa (ant.), a l’ombra (ant.)

ésser senyor (de fer alguna cosa) SV, tenir la llibertat de fer alguna cosa (IEC)

Sóc senyor de fer el que voldré: ningú no me’n pot privar (IEC)

ésser senyor dels propis destins, ésser el senyor de si mateix, no tenir rei que el governi ni papa que l’excomuniqui

ésser lliure (de fer alguna cosa) (p.ext.)

no tenir la llengua arrendada SV, parlar amb llibertat, sense sotmetre’s a imposicions d’altri (A-M)

Pots dir el que vulguis, que no tens la llengua arrendada

parlar pels descosits (p.ext.), sense embuts (p.ext.), cantar clar (p.ext.), cantar les veritats (p.ext.), cantar-les clares (p.ext.)

no tenir rei que el governi ni papa que l’excomuniqui SV, ésser lliure, independent / no tenir por de ningú, no estar subjecte a cap superior (R-M, A-M)

Ell rai! no té rei que el governi ni papa que l’excomuniqui; pot anar i venir i fer el que vol (R-M)

ésser senyor (de fer alguna cosa), ésser senyor dels propis destins, ésser el senyor de si mateix, tallar i cosir

prendre per son vent SV, anar-se’n lliurement per un lloc, sense destorbs (A-M)

Cada cavall d’aquells pren per son vent i cadascun se’n dugué un tros d’aquelles còrpores pecadores (A-M)

pel seu compte (p.ext.), per lliure (p.ext.)

sense compromís SP, sense haver estat objecte de tracte (R-M)

Em va dir que hi havia dues places sense compromís, però un pàrquing en aquell lloc no m’interessa (R-M)

tallar i cosir SCoord, ésser àrbitre absolut, fer la seva voluntat sense oposició (A-M)

Li agradaria ser propietari d’un negoci i tallar i cosir, sense dependre de ningú

fer i desfer, no tenir rei que el governi ni papa que l’excomuniqui

remenar l’olla (p.ext.), tallar el bacallà (p.ext.)

tenir el camp lliure SV, no haver-hi obstacles (R-M)

El comprador no s’ha avingut al preu que li demanaven; ara, si tu vols la casa ets l’únic postor; tens el camp lliure (També s’usa amb el verb haver) (R-M)

tenir camp per córrer

tenir camp lliure (v.f.), deixar el camp lliure (a algú) (inv.)

ANT

baixada de bandera SN, acció i efecte de posar el taxímetre al preu mínim fixat abans de començar el trajecte (T)

A Barcelona, els taxistes et cobren, només per la baixada de bandera, 2 euros (També s’usa amb el nom abaixament)

en servei (p.ext.)