LLIURAR

donar (alguna cosa) en mà (a algú) SV, lliurar una cosa directament al seu destinatari (EC)

Va donar la medalla en mà al guanyador / Li vaig donar la carta en mà (*, EC)

fer (alguna cosa) a mans (d’algú), lliurar (alguna cosa) a mans (d’algú), fer arribar (alguna cosa) a mans (d’algú)

donar possessió (d’alguna cosa, a algú) SV, posar realment una cosa a disposició d’algú, lliurar-li un instrument com a símbol de la tradició real de la cosa o de la transmissió d’uns drets o coses incorporals (EC)

Va donar possessió de tots els seus béns a la seva família

prendre possessió (d’alguna cosa) (inv.)

fer (alguna cosa) a mans (d’algú) SV, lliurar una cosa directament al seu destinatari (EC)

He fet el llibre a mans de la bibliotecària / Quan hagi acabat de llegir aquest llibre te’l faré a mans / Us faig a mans aquesta sol·licitud (*, R-M, *)

donar (alguna cosa) en mà (a algú), lliurar (alguna cosa) a mans (d’algú), fer arribar (alguna cosa) a mans (d’algú)

fer arribar (alguna cosa) a mans (d’algú) SV, posar alguna cosa en poder, en possessió d’algú

Em va fer arribar el seu present a mans / Fes arribar l’adreça a mans de tots els convidats perquè ningú no es perdi

lliurar (alguna cosa) a mans (d’algú), fer (alguna cosa) a mans (d’algú), donar (alguna cosa) en mà (a algú)

lliurar (alguna cosa) a mans (d’algú) SV, posar alguna cosa en poder, en possessió d’algú

Va lliurar aquell llibre a mans del bibliotecari

fer (alguna cosa) a mans (d’algú), fer arribar (alguna cosa) a mans (d’algú), donar (alguna cosa) en mà (a algú)