LLISTAR

posar capítol de culpes SV, fer a algú una relació de les faltes que ha comès en l’exercici del seu càrrec (IEC)

Haurien d’haver posat capítol de culpes als inquisidors abans de morir

passar comptes (p.ext.)