LLISTA

llista negra SN, llista de persones o de coses que han d’ésser rebutjades, perseguides, etc. (IEC)

És a la llista negra de les grans empreses / Els jueus eren a la llista negra de Hitler / Tenien una llista negra amb els noms dels qui havien de perseguir(EC, *, *)

persona non grata (p.ext.)