LLIS

més llis que es call de sa mà SA, expressió usada per a indicar que alguna cosa és molt llisa

Aquest paper és més llis que es call de sa mà (També s’usa amb els adjectius pla i ras) (A-M)

pla com el call de la mà, pla com el palmell de la mà, pla com la mà

[Mall., Men. (A-M)]

pla com el call de la mà SA, pla, ras / molt llis (R-M, *)

El camp, un cop llaurat, va quedar pla com el call de la mà (També s’usa amb els adjectius llis i ras) (R-M)

més llis que es call de sa mà, pla com el palmell de la mà, pla com la mà