LLIMAR

(fig.)

donar l’última mà (a alguna cosa) SV, acabar alguna cosa, completar-la (EC)

Has de donar l’última mà a aquest treball, que encara no està acabat (També s’usa amb l’adjectiu darrer)

donar cap (a alguna cosa)

fer uns tocs (p.ext.), treball de llima (p.ext.)