LLEURE

temps lliure SN, temps destinat a activitats d’oci, d’esbargiment, etc.

Des que treballo no tinc gaire temps lliure per a fer activitats que m’agraden

fer festa (p.ext.)