LLEUGERAMENT

un si és no és SQ, lleugerament / amb tendència a (R-M, *)

És molt bo, aquest pastís, però un si és no és massa dolç / Trobo que és un color un si és no és massa fosc (R-M)

un si és o no és (v.f.), un no sé què (p.ext.)