LLEUGER

1. de poc pes

lleuger com una palla SA, de molt poc pes (A-M)

M’he comprat un abric que és lleuger com una palla: ni t’adones que el portes

lleuger com una ploma

pesat com un ase mort (ant.), no pesar una palla (p.ext.)

lleuger com una ploma SA, molt lleuger / que pesa molt poc (R-M, *)

M’has trepitjat, però no m’has fet mal; ets lleuger com una ploma; ja cal que t’engreixis una mica (També s’usa ometent l’adjectiu) (R-M)

lleuger com una palla

pesat com un ase mort (ant.)

no pesar una palla SV, ésser lleugeríssim (IEC)

No diguis que aquest vestit t’engavanya, és d’un teixit que no pesa una palla: és més lleuger que el que duies fins ara

pesar com un ase mort (ant.), pesar com un mort (ant.), pesar més que un ase mort (ant.), lleuger com una palla (p.ext.)

2. que es mou amb rapidesa i facilitat, àgil, veloç, no gens feixuc

a bon pas SP, amb pas regular i apressat (R-M)

Si volem arribar abans que ells, ja cal que anem a bon pas i sense aturar-nos enlloc / El vailet seguia a bon pas els companys més grans / Camina a bon pas i no t’entretinguis (S’usa normalment amb els verbs anar, caminar, venir, etc.) (R-M, R-M, *)

a pas lleuger, a pas de càrrega, a pas de frare convidat

a pas de bou (ant.), a pas de formiga (ant.), a pas de tortuga (ant.)

3. mancat de formalitat, rigor, reflexió, consistència, etc.

de poca substància SP, dit de la persona mancada de formalitat, rigor, reflexió, etc.

Ho ha decidit a la babalà. Ja sabem que és de poca substància