LLEPAFILS

fer fàstics de tot SV, ésser llepafils / ésser escrupolós en el menjar (Fr, *)

Aquest noi fa fàstics de tot, és un llepafils

tenir el paladar fi

tenir ventre de gitano (ant.)

tenir el paladar fi SV, ésser delicat per menjar (R-M)

Té el paladar fi i no li agraden moltes coses (R-M)

fer fàstics de tot

tenir ventre de gitano (ant.), tenir bon paladar (p.ext.), de bon gust (p.ext.)