LLENGUT

llarg de llengua SA, dit per a referir-se a algú que parla massa / parlar molt, ésser massa xerrador; dir més del que caldria, o exagerar de paraula les coses, i especialment la pròpia valor / excedir-se de paraules (*, A-M, IEC)

Ja cal que et controlis, que ets llarg de llengua

tenir la llengua llarga, tenir molta llengua, llengua llarga

tenir llengua (a algú) (p.ext.)

tenir la llengua llarga SV, parlar molt, ésser massa xerrador; dir més del que caldria, o exagerar de paraula les coses, i especialment la pròpia valor / dir, algú, més que no farà, parlar més que no deuria, no callar per desvergonyiment, irreverència, etc. (A-M, EC)

Té la llengua llarga, sempre diu més del que fa

tenir molta llengua, llarg de llengua, llengua llarga

tenir les dents llargues (p.ext.), tenir llengua (a algú) (p.ext.), ésser un sedasser (p.ext.), la gaseta del barri (p.ext.)

tenir molta llengua SV, parlar molt, ésser massa xerrador; dir més del que caldria, o exagerar de paraula les coses, i especialment la pròpia valor / dir algú més que no farà, parlar més que no deuria, no callar per desvergonyiment, irreverència, etc. / ésser un llengut (A-M, IEC, EC)

No li facis cas, que té molta llengua i del que diu només en compleix la meitat

llarg de llengua, tenir la llengua llarga, llengua llarga

tenir llengua (a algú) (p.ext.)