LLENGUA

llengua materna SN, la llengua de la mare, la primera que hom parla / llengua que ha estat apresa des de la infància, generalment al lloc de naixença del parlant (Fr, EC)

La meva llengua materna és el català, però també sé castellà i anglès

llengua sàvia SN, cadascuna de les llengües antigues, com el grec i el llatí, que tingueren una literatura important (EC)

Sempre havia pensat que després del llatí estudiaria una altra llengua sàvia

llengua morta (p.ext.), mot savi (p.ext.)