LLEIG

cara de fàstics SN, cara molt lletja o repugnant (A-M)

Què riuen aquestes tafaneres, cares de fàstics! (A-M)

tenir mala ganya

cara de fàstic (v.f.), cara de pocs amics (p.ext.)

ésser un espantall (algú) SV, lleig / ésser una persona molt lletja i malgirbada, que infon espant (Fr, *)

Quan es lleva en Vicenç és un espantall. Després quan s’arregla guanya molt

motlle de fer carotes

fer mala ganya SV, tenir una cara no gens agradosa (IEC)

Aquest peix fa mala ganya

fer mala pinta, tenir mala pinta, tenir mala ganya

fer mala pinta SV, tenir mal aspecte, no semblar cosa bona (EC)

Aquest home fa mala pinta / Aquesta ferida fa mala pinta

fer mala ganya, tenir mala ganya, tenir mala pinta

fer bona pinta (ant.)

lleig com un dimoni SA, [ésser] molt lleig (A-M)

El seu fill és lleig com un dimoni / La Maria és lletja com un dimoni, la veritat és que no té una cara gaire agradable

lleig com un pecat, lleig com un drac, lleig com un mal esperit, lleig com una nit de trons, lleig com un ós

estar bo (ant.), estar com un Déu (ant.), estar com un tren (ant.)

lleig com un drac SA, [ésser] molt lleig (A-M)

Aquest noi és lleig com un drac: no fa gaire goig veure’l

lleig com un pecat, lleig com un dimoni, lleig com un mal esperit, lleig com una nit de trons

bonic com un pom de flors (ant.)

lleig com un mal esperit SA, [ésser] molt lleig (A-M)

Té un gos que és lleig com un mal esperit, el pobre

lleig com un pecat, lleig com un dimoni, lleig com un drac, lleig com una nit de trons

bonic com un sol (ant.)

lleig com un ós SA, es diu d’un home lleig i pelut (EC)

S’ha casat amb un home lleig com un ós, però és molt bona persona

lleig com un pecat, lleig com un dimoni

lleig com un pecat SA, dit d’una persona molt lletja (EC)

Va sortir de la casa un home lleig com un pecat; gairebé feia por de veure (També s’usa amb la forma lleig com el pecat) (R-M)

lleig com un drac, lleig com un mal esperit, lleig com un dimoni, lleig com una nit de trons, més lleig que un deute, més lleig que una baralla de moixos, més lleig que la Quaresma, més lleig que un pecat, lleig com un ós

ben parit (ant.), estar bo (ant.), estar com un Déu (ant.), estar com un tren (ant.)

lleig com una nit de trons SA, [ésser] molt lleig (A-M)

El Joan s’ha comprat un quadre que li ha costat molts diners, però jo sóc del parer que és lleig com una nit de trons

lleig com un pecat, lleig com un dimoni, lleig com un drac, lleig com un mal esperit

bonic com un pom de flors (ant.)

més lleig que la Quaresma SA, [ésser] molt lleig (A-M)

Aquest jersei és més lleig que la Quaresma: com és que te l’has comprat?

lleig com un pecat, més lleig que un pecat, més lleig que un deute, més lleig que una baralla de moixos

més lleig que un deute SA, molt lleig (R-M)

En aquest retrat et veus més lleig que un deute; com és que feies aquestes ganyotes? (R-M)

lleig com un pecat, més lleig que la Quaresma, més lleig que un pecat, més lleig que una baralla de moixos

més lleig que un pecat SA, locució que serveix per a expressar que algú és lleig

Quan va néixer era més lleig que un pecat, però ara totes les noies li van al darrere

lleig com un pecat, més lleig que la Quaresma, més lleig que un deute, més lleig que una baralla de moixos

més lleig que una baralla de moixos SA, [ésser] molt lleig (A-M)

Aquest assumpte és més lleig que una baralla de moixos, jo de tu no m’hi embolicaria

lleig com un pecat, més lleig que la Quaresma, més lleig que un deute, més lleig que un pecat

motlle de fer carotes SN, persona de faccions grotesques, molt lletja / dit d’una persona lletja de cara (EC, Fr)

Quan era petita semblava un motlle de fer carotes, però ara té molts pretendents / Es creu ser molt agraciat, i, pobre, és un motlle de fer caretes. Té unes faccions estranyíssimes (També s’usa amb la forma motlle de fer caretes) (*, R-M)

ésser un espantall (algú)

no tenir cap gràcia SV, (alguna cosa) ésser desplaent, molesta, etc. (IEC)

Aquest vestit no té cap gràcia. No sé pas per què te l’has comprat, perquè és lletgíssim (També s’usa amb els quantificadors cap mena de, gens de i gota de)

tenir la seva gràcia (ant.), tenir el seu què (ant.), de mal gust (p.ext.)

tenir mala ganya SV, tenir una cara no gens agradosa / lleig de cara (IEC, Fr)

Aquest noi té mala ganya: no m’estranyaria que t’estigués preparant una mala passada. Vés alerta!

fer mala ganya, fer mala pinta, tenir mala pinta, cara de fàstics

tenir mala pinta SV, tenir mal aspecte, no semblar cosa bona (EC)

Aquesta carn té mala pinta: millor que no te la mengis / Aquesta colla de nois té mala pinta: a mi no m’agradaria que el meu fill s’ajuntés amb ells (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadjectival)

fer mala pinta, tenir mala ganya, fer mala ganya

tenir bona pinta (ant.)