LLEGENDA

signes convencionals SN, símbol cartogràfic el significat del qual s’ha establert per mitjà d’una convenció (T)

Em van suspendre aquell mapa perquè em vaig descuidar els signes convencionals (També s’usa amb el nom símbol)

mapa mut (p.ext.)