LLASTIMÓS

ésser de doldre SV, llàstima / ésser lamentable alguna cosa (Fr, *)

És de doldre que ara s’hagi de veure en una situació tan poc privilegiada

ésser de plànyer, ésser llàstima

ésser de plànyer SV, ésser llastimós / ésser lamentable alguna cosa (R-M, *)

És de plànyer que hagis perdut tant de temps sense treure’n cap profit / La situació de la Maria és de plànyer, ella ho ha donat tot per ell i ara ell la menysprea (R-M, *)

ésser pecat, ésser llàstima, ésser de doldre, saber greu (a algú)