LLARDÓS

fet un llardó SA, [anar] molt tacat (IEC)

Véns fet un llardó, on has estat?

brut com una paella, sac de greix