LLANÇAR

ésser mà SV, en els jocs de pilota, tenir aquesta a les mans amb el dret de llançar-la (EC)

En aquest moment el nostre equip és mà. A veure si ho sap aprofitar

tenir la mà

servir la pilota (p.ext.), falta personal (p.ext.)

tenir la mà SV, en els jocs de pilota, tenir aquesta a les mans amb dret a llançar-la (EC)

El seu equip té la mà en aquests moments i això és perillós perquè probablement farà cistella

ésser mà

servir la pilota (p.ext.)