LLAMP

el furor de Júpiter SD, llamp / descàrrega elèctrica que es produeix entre dos núvols, entre diferents parts d’un mateix núvol o bé entre un núvol i la terra (EC, *)

Amb aquella tempesta els déus van enviar el furor de Júpiter / La ira de Júpiter espantava a més d’un (També s’usa amb la forma la ira de Júpiter)