LLAGOTEJAR

fer els entorns (a algú) SV, llagotejar algú / tractar de seduir algú amb lloances falses, exagerades, adular (IEC, *)

Fan els entorns al professor perquè els deixi sortir al pati abans d’hora

fer la gara-gara (a algú), donar sabó (a algú), fer la pilota (a algú), posar sabó (a algú), fer la torniola (a algú)