LITERALMENT

a l’ungla SP, en tots els detalls (A-M)

Observant les dites ordinacions a l’ungla (Fr)

al peu de la lletra

a la lletra SP, segons el sentit literal d’allò escrit o dit, reproduint-ho exactament (EC)

Ha repetit la melodia a la lletra

al peu de la lletra, punt per punt

al peu de la lletra SP, atenent exactament al que és expressat / literalment; sense afegir ni treure res (R-M, IEC)

Interpretar al peu de la lletra una llei / Ha repetit les teves paraules al peu de la lletra (Fr, EC)

punt per punt, mot a mot, a la lletra, a l’ungla, portar (alguna cosa) a la punta de l’espasa

fil per randa (p.ext.), amb tots els ets i uts (p.ext.)

mot a mot SN, literalment / de paraula en paraula, sense deixar cap mot / expressió usada per a indicar que hom reprodueix una comunicació oral o escrita amb estricta exactitud (R-M, A-M, EC)

Li va repetir, mot a mot, tot el que deia el contracte / Ha traduït el text literalment, mot a mot (R-M, EC)

al peu de la lletra, punt per punt, cosa per cosa, pèl per pèl

mot per mot (v.f.)