LIQUIDAR

tancar caixa SV, liquidar / fer l’inventari de la tresoreria en un moment determinat (R-M, *)

No tanquis caixa fins que t’hagin donat tots els talons de venda i els hagis comprovats; veuràs si hi ha alguna diferència (R-M)

fer la caixa

passar comptes (p.ext.), llibre de caixa (p.ext.), estat de comptes (p.ext.)