LICEU

plaça d’armes SN, lloc destinat als exercicis militars / espai gran on la guarnició d’una ciutat fa els seus exercicis (IEC, EC)

Les forces de l’exèrcit s’havien de concentrar a la plaça d’armes

camp de Mart