LETÀRGIC

en letargia SP, expressió usada per a referir-se a algú que es troba en un son profund i persistent, del qual és difícil despertar, i que té aparença de mort

Ha caigut en letargia i ningú no sap quan es recuperarà (S’usa normalment amb els verbs caure i estar)

en estat de coma (p.ext.)