LENTAMENT

a foc lent SP, amb poc de foc / [coure un aliment] amb un foc molt fluixet i durant una estona llarga (EC, T)

La verdura s’ha de coure a foc viu, però el rostit a foc lent / Perquè quedi bo, s’ha de rostir a foc lent (EC, *)

a foc viu (ant.), fer xup-xup (p.ext.)

a miques SP, d’una manera lenta

Menjava a miques, per això els àpats se li allargaven tant / Bevia la medecina a miquetes (També s’usa amb la forma a miquetes)

amb parsimònia (p.ext.), menjar com les gallines (p.ext.)

a pams SP, amb precaució, prudentment / examinant bé alguna cosa, assegurant-se’n, procedint circumspectament (R-M, EC)

La carretera era molt accidentada i calia avançar a pams i dominant bé el volant / No et precipitis, aquestes coses s’han de mirar a pams / Anem a pams i escatim les coses bé (R-M, R-M, Fr)

pam a pam, pas a pas

a poc a poc (p.ext.)

a pas de bou SP, [anar] molt a poc a poc (IEC)

El vaig veure que anava a pas de bou prop de la muralla / Si vas a pas de bou, no arribarem mai / Aquell home sempre camina a pas de bou (R-M, R-M, *)

a pas de tortuga, a pas de formiga, a poc a poc

a tota velocitat (ant.), a tota llet (ant.), a cuita-corrents (ant.), a brida abatuda (ant.), a bon pas (ant.), a pas lleuger (ant.), a pas de frare convidat (ant.), a pas de càrrega (ant.), a tota castanya (ant.)

a pas de formiga SP, d’una manera lenta

Estic avançant el treball apas de formiga, tinc la sensació que no l’acabaré mai

a pas de tortuga, a pas de bou, a passes comptades

a més córrer (ant.), a tota pastilla (ant.), a bon pas (ant.), a pas lleuger (ant.), a pas de frare convidat (ant.), a pas de càrrega (ant.)

a pas de tortuga SP, molt lentament (IEC)

Caminava a pas de tortuga; tanta lentitud ja em feia posar nerviós (R-M)

a pas de bou, a pas de formiga, a poc a poc, a passes comptades, a plaer

a tot vent (ant.), a cremadent (ant.), a tot córrer (ant.), a brida abatuda (ant.), a bon pas (ant.), a pas lleuger (ant.), a tot gas (ant.), a tota marxa (ant.), ràpid com un llamp (ant.), a pas de càrrega (ant.), a pas de frare convidat (ant.)

a passes comptades SP, d’una manera lenta i mesurada / amb una lentitud mesurada (IEC)

Tots corrien, però ell, per por de caure, anava a passes comptades / Sempre va a passes comptades / Té la tesi a mitges perquè avança a passos comptats (També s’usa amb la forma a passos comptats) (R-M, IEC, *)

a pas de formiga, a pas de tortuga

a passos de gegant (ant.)

a plaer SP, a poc a poc / molt lentament (A-M, *)

Van anar caminant a plaer fins a la nova plaça

a poc a poc, a pas de tortuga, a pleret

a pleret SP, lentament / sense pressa (R-M, EC)

Camina a pleret, que no caiguis (R-M)

a poc a poc, a plaer, daixo-daixo, xau-xau

a tota brida (ant.)

a poc a poc SP, lentament / d’una manera lenta, sense pressa (IEC, *)

Canta més a poc a poc; aquesta cançó és molt lenta / Ho fa tan a poc a poc que no acabaran mai (També s’usa amb les formes a poc a poquet i a poquet a poquet) (R-M)

a pleret, a pas de bou, a pas de tortuga, anar xano-xano, de gota en gota, daixo-daixo, a plaer, pas a pas, pam a pam, anar a espai, anar d’espai

a tota brida (ant.), a tota merda (ant.), a tota hòstia (ant.), a corre-corrents (ant.), a corre-cuita (ant.), de pressa (ant.), a tota velocitat (ant.)

amb parsimònia SP, d’una manera lenta, sense pressa

Menjava amb parsimònia / Treballava amb parsimònia

amb presses (ant.), a miques (p.ext.)

anar a espai SV, anar amb calma, a poc a poc / lentament (A-M, IEC)

Va a espai per no equivocar-se / Ell anava amb molt espai i amb molta calma (També s’usa amb la forma anar amb molt espai)

a poc a poc

anar d’espai (Men.)

[Val. (A-M)]

anar d’espai SV, anar amb calma, a poc a poc / lentament (A-M, IEC)

Anaven d’espai i amb molta calma

a poc a poc

anar a espai (Val.)

[Men. (A-M)]

anar xano-xano SV, (anar) lentament (R-M)

Va anar xano-xano cap a casa seva / Es passejava xano-xano pel moll, entre les caixes i el cordam de les amarres (També s’usa amb els verbs caminar, passejar, etc. i amb la forma anar xino-xano) (*, R-M)

a poc a poc, xau-xau, tau-tau

de gota en gota SP, lentament / a petites quantitats i amb intermitències (R-M, *)

No podrà comprar-se mai el cotxe que voldria; guanya els diners de gota en gota; aquell negoci dóna poc / Venien els segells nous de gota en gota perquè n’hi havia molt pocs (R-M)

amb comptagotes, a gotes, a poc a poc

de mica en mica (p.ext.)

pam a pam SN, lentament, amb dificultat, vencent una resistència (IEC)

La gelera va avançant pam a pam pel pendent de la muntanya / Exploràvem el terreny pam a pam / Van aconseguir d’avançar pam a pam enmig de terribles atacs (R-M, EC, *)

a poc a poc, pas a pas, a pams

pam per pam (v.f.), de mica en mica (p.ext.)

pas a pas SN, lentament / d’una manera lenta, sense pressa (R-M, *)

No et desanimis; ara et costa, però pas a pas arribaràs a aprendre-ho (R-M)

a poc a poc, pam a pam, a pams

de mica en mica (p.ext.)

tau-tau SAdv, quietament, a poc a poc (A-M)

El trepig d’una persona que anava baixant, tau-tau, escales i més escales (A-M)

xau-xau, anar xano-xano

[Reduplicatiu]

xau-xau SAdv, lentament / a poc a poc (R-M, IEC)

Camina xau-xau, sense cansar-se (R-M)

a pleret, anar xano-xano, tau-tau

[Reduplicatiu]