LENTÍCULA

lent de contacte SN, petita lent de plàstic o de vidre que s’aplica directament sobre la còrnia per a corregir alguns defectes de la visió (IEC)

Havia perdut una lent de contacte i no s’hi veia prou bé / No sabia que portés lents de contacte