LEGALMENT

de dret SP, segons la llei / d’acord amb la llei (R-M, IEC)

Encara que ara no visqui aquí, ell és veí de dret en aquesta població, perquè hi és empadronat / Amb la cerimònia es convertia en un membre de la família de ple dret (També s’usa amb la forma de ple dret) (R-M, *)

a bon dret

de fet (ant.)