LEGÍTIMAMENT

a bon dret SP, segons és just i legítim / amb justícia (R-M, IEC)

Ha guanyat en Pere per la seva rapidesa, però a bon dret mereixia el premi en Mateu, que ha comès menys errors / A bon dret ens haurien de donar els diners: la mercaderia no era bona (R-M)

a dreta llei, de dret, amb justícia