LECTIU

ANT

setmana blanca SN, setmana que alguns centres escolars destinen a la pràctica d’esports d’hivern, generalment l’esquí (T)

Durant la setmana blanca, volem anar a esquiar a Andorra

setmana verda (p.ext.)

ANT

setmana verda SN, setmana no lectiva destinada a la preparació dels exàmens

A final de gener hi ha la setmana verda. Així que haurem de començar a estudiar per als exàmens finals

setmana blanca (p.ext.)