LATRINA

lloc comú SN, latrina / comuna d’una casa, lloc on es fan les defecacions (IEC, *)

Ha hagut d’anar al lloc comú

lloc excusat, can Felip

lloc excusat SN, comuna / latrina d’una casa, lloc on es fan les defecacions (R-M, *)

En les cases de camp, el lloc excusat sol ser fora i moltes vegades al costat del corral / Ha d’anar urgentment a l’excusat (També s’usa amb la forma l’excusat) (R-M, *)

can Felip, lloc comú