LATERALMENT

de cantó SP, inclinat / expressió usada per a indicar que algú o alguna cosa es troba en una posició lateral (R-M, *)

No posis la maleta plana; posa-la de cantó i t’hi cabrà / S’asseia de cantó perquè no el reconeguessin (R-M, *)

de costat, de cantell, de perfil, al gairó, de tort

de costat SP, lateralment / expressió usada per a indicar que algú o alguna cosa es troba en una posició lateral (R-M, *)

Sempre es vol retratar de costat perquè creu que té un bon perfil (R-M)

de cantó, de perfil

de front (p.ext.)

de perfil SP, lateralment / expressió usada per a indicar que algú o alguna cosa es troba en una posició lateral (R-M, *)

Si no la mires de perfil, no veuràs el defecte de l’orella (R-M)

de costat, de cantó