LAMENTAR-SE

eixordar el cel SV, fer força crits i lamentacions en veu alta (A-M)

Eixordava el cel amb ses seves penes

[Mall. (A-M)]

fer el ploricó SV, lamentar-se només per fer llàstima o obtenir quelcom / tractar, ponderant les pròpies misèries, fretura, etc., d’inspirar compassió i obtenir, així, quelcom (Fr, IEC)

No ens aconseguiràs de convèncer fent el ploricó

fer la grémola

fer la grémola SV, lamentar-se només per fer llàstima o obtenir quelcom (Fr)

Sempre aconsegueix les coses fent la grémola

fer el cantussol, fer el ploricó