LAMENTAR

fer-li malícia (a algú) SV, saber molt greu que sigui, que s’hagi esdevingut, etc. (IEC)

Li fa malícia que li diguin que és baix (R-M)

saber greu (a algú) (p.ext.)

saber greu (a algú) SV, lamentar una cosa o una situació, sentir pena que s’hagi esdevingut o s’esdevingui (IEC)

Sap greu a tothom que passin desgràcies / Em sap molt greu tot això que t’està passant, si necessites alguna cosa, pots comptar amb mi / Aquestes coses saben greu (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició prenominal)

ésser pecat, ésser de plànyer, ésser llàstima

fer-li malícia (a algú) (p.ext.), quin greu (p.ext.), quina llàstima (p.ext.)