LAMENT

ai las SA, expressió amb què hom es lamenta d’alguna cosa / expressió de greu / interjecció de lament (EC, R-M, IEC)

Quan vaig arribar, ai las!, ja havien marxat / Aquells temps de calma ja han passat, ai, las!, ara tot són presses / A causa de l’incendi, ai, las!, tots els documents s’han perdut (*, R-M, R-M)

pobre de mi

quin greu (p.ext.), quina llàstima (p.ext.)

en mala hora SP, expressió per a lamentar quelcom que ha succeït / amb mal auguri (R-M, A-M)

En mala hora vaig comprar-me aquest rellotge! Mai no m’ha anat bé / Mort en mala hora de mort honrada (R-M, A-M)

ni mai que

pobre de mi SA, expressió amb què hom es lamenta d’alguna cosa

Ai, pobre de mi, on vols que vagi tan vella com sóc? (També s’usa amb la forma pobres de nosaltres)

ai las