LACTANT

de pit SP, dit per a referir-se als lactants

El meu fill encara és una criatura de pit (S’usa normalment com a complement dels noms criatura i infant)

de llet, de mamella

donar el pit (a algú) (p.ext.), criatura de bolquers (p.ext.)