LABORABLE

dia de cada dia SN, dia no festiu (EC)

El diumenge trobaràs tancat; has d’anar-hi un dia de cada dia / Avui és dia de cada dia (R-M, Fr)

dia obrer, dia feiner, dia laborable

dia de festa (ant.), dia de folga (ant.), dia festiu (ant.), entre setmana (p.ext.), dia rodó (p.ext.)

dia feiner SN, dia no festiu, en el qual es pot treballar en feines servils (A-M)

Anem a dormir d’hora que demà és un dia feiner / Els dies feiners em queden poques hores per a llegir / Els dies de feina, el museu és obert matí i tarda (També s’usa amb la forma dia de feina) (*, *, R-M)

dia de cada dia, dia obrer, dia laborable

dia festiu (ant.), dia de festa (ant.), dia de folga (ant.), dia rodó (p.ext.)

dia rodó SN, dia feiner comprès entre dos dies de festa (IEC)

Vinga, que avui és dia rodó i demà torna a ser festa!

dia feiner (p.ext.), dia de cada dia (p.ext.), fer pont (p.ext.)

entre setmana SP, un dia de la setmana que no sigui el primer o el darrer / durant la setmana, en algun dels dies que no són ni dissabte ni diumenge (EC)

No ve mai el diumenge; només ve entre setmana / Els dies d’entre setmana el trobaràs a casa seva al vespre, després de les set (R-M)

dia feiner, dia laborable

dia de cada dia (p.ext.)

ANT

dia de festa SN, dia que hom no treballa perquè cal commemorar una festa o simplement perquè és diumenge (EC)

Sempre m’agrada prendre’m un dia de festa a la setmana / Aquest mes hi haurà set dies de festa, comptant-hi els diumenges (*, R-M)

dia festiu, dia de folga

dia feiner (ant.), dia laborable (ant.), dia obrer (ant.), dia de cada dia (ant.), cap de setmana (p.ext.)

ANT

dia festiu SN, dia que hom no treballa perquè cal commemorar una festa o simplement perquè és diumenge (EC)

La setmana vinent té tres dies festius en lloc de dos

dia de festa, dia de folga

dia feiner (ant.), dia laborable (ant.), dia obrer (ant.), dia de cada dia (ant.), cap de setmana (p.ext.)