JUSTEJAR

venir més just que la pell del nas SV, venir una cosa tan justa que gairebé no basta / ésser excessivament just, escàs, que tot just basta / venir molt just, gairebé escàs (A-M)

A aquesta casa els diners vénen més justos que la pell del nas (També s’usa amb el verb anar)

anar escanyat (d’alguna cosa) (inv.)