JUST (adv.)

al punt SP, al punt just, en la forma que li pertoca (R-M)

L’aigua ja és al punt, ja bull / La llet no és ni freda ni calenta, al punt / En aquesta obra, l’actor de caràcter està al seu punt; ha encertat el personatge (També s’usa amb la forma al seu punt) (*, *, R-M)