JUST (adj.)

1. conforme a la justícia

ésser de justícia SV, ésser conforme a la veritat o a la justícia

És de justícia que li tornis els diners que et va deixar

ésser de raó

ésser de raó SV, ésser conforme a la veritat o a la justícia (A-M)

És de raó que li concedeixin el crèdit que va demanar / Em sembla un homenatge de raó, després de tot el que ha fet per la Institució (*, R-M)

ésser de justícia

ésser raó (v.f.)

2. que s’adapta exactament a allò a què està destinat, exacte quant a pes, mida o mesura

set senalles, catorze anses SCoord, exacte / expressió que es refereix a un compte exacte (R-M, *)

Com que sabia quants érem vaig encarregar el menjar just; set senalles, catorze anses; per això ens ha tocat una part exactament igual a tots (R-M)

justa la fusta, sortir cap per mans, venir cap per mans, venir cap per mànegues

sortir cap per mans SV, venir just, no sobrar (R-M)

Tot i que no ho vam comptar, va sortir cap per mans; en van tocar tants a cada u (R-M)

venir cap per mànegues; venir cap per mans; set senalles, catorze anses

fer curt (d’alguna cosa) (ant.), tirar curt (ant.), tallar curt (ant.)