JURISTA

home de llei SN, jurisconsult / persona docta en qüestions de dret (IEC, *)

No entenen el document i demà tenen hora per a anar a parlar amb un home de llei / Hauríem de parlar amb una dona de llei perquè ens solucionés aquests assumptes legals (També s’usa amb els noms dona i persona)

home de lleis (v.f.)