JURISDICCIÓ

carta constitucional SN, règim jurídic que estableix i garanteix els drets i deures dels ciutadans, regula el sistema de poder i defineix els òrgans i llurs formes i llurs funcions, com també el conjunt de relacions entre ells

La carta constitucional conté els punts bàsics que regeixen les lleis de l’estat

carta municipal (p.ext.), carta provincial (p.ext.), mort civil (p.ext.)

carta municipal SN, règim jurídic especial, de caràcter organitzatiu o econòmic, que pot concedir l’Estat als ajuntaments o a les diputacions (IEC)

Explica’m què diu la carta municipal de les Franqueses

carta constitucional (p.ext.), carta provincial (p.ext.)

carta provincial SN, règim jurídic especial, de caràcter organitzatiu o econòmic, que pot concedir l’Estat als ajuntaments o a les diputacions (IEC)

Una carta provincial pot fixar l’organització dels recursos hidràulics d’un territori

carta constitucional (p.ext.), carta municipal (p.ext.)

consolat de mar SN, jurisdicció especial que entenia en matèria mercantil i en afers marítims (IEC)

El Consolat de Mar de Barcelona (IEC)

cònsol de mar (p.ext.), cònsol de llotja (p.ext.)