JURAR

jurar bandera SV, adquirir un compromís amb l’exèrcit i explicar-ho en un acte militar solemne mitjançant un homenatge a la bandera

Vam anar a Saragossa a veure com el meu germà jurava bandera

jura de bandera (p.ext.), retre bandera a (p.ext.)

posar Déu per testimoni SV, jurar / dit per a jurar que es farà o que mai més no es farà alguna cosa (Fr, *)

Poso Déu per testimoni que vindré la setmana que ve / Poso Déu per testimoni que mai més no tornaré a passar gana

per Déu i tots els sants (p.ext.), donar fe (d’alguna cosa) (p.ext.), posar les mans al foc (p.ext.), donar la seva paraula (a algú) (p.ext.)