JURAMENT

per Déu i tots els sants SP, expressió usada per a reforçar un jurament

T’ho juro, ho faré, per Déu i tots els sants / T’ho puc jurar per Déu que demà vindré (També s’usa amb la forma per Déu)

per ma vida, per lo cul de Déu

posar Déu per testimoni (p.ext.), paraula d’honor (p.ext.)

per lo cul de Déu SP, antiga fórmula de jurament irreverent de la qual es troben prou exemples en els vells documents jurídics (A-M)

Barba merdosa, banyut, tu e lo batlle muirets, e per lo cul de Déu que jo us daré mal viatge e us mataré (També s’usa eufèmicament amb la forma per lo cul de tal) (A-M)

per Déu i tots els sants

per ma vida SP, exclamació equivalent a un jurament (A-M)

Un altre va dir: Senyora, per ma vida! / Per ma vida que mai més no ho tornaré a fer (A-M, *)

per Déu i tots els sants

paraula d’honor (p.ext.)