JUNTAMENT

de costat SP, l’un al costat de l’altre (R-M)

Van seure de costat tota la nit, tant a taula com al teatre (R-M)

costat per costat, colze a colze

de parella (p.ext.)

ensems amb SAdv, en companyia d’algú o d’alguna cosa / al mateix temps que (R-M, IEC)

Va anar a veure les curses ensems amb el seu germà / Rebé la vostra carta ensems amb la meva (R-M, IEC)

en unió (d’algú)

mà a mà SN, tots dos sols, sense cap avantatge per a cap dels dos (IEC)

Vàrem asseure’ns sota la figuera, i, mà a mà, ens vam menjar el cistell de figues que havíem collit / Es van menjar tot el formatge mà a mà (Es diu normalment de l’acció de menjar o beure) (R-M, EC)