JUGAR

donar joc SV, facilitar la participació dels altres jugadors (EC)

És important donar joc per l’esperit d’equip

estirar l’orella al gat SV, jugar a cartes (Fr)

Aquest vespre estirarem l’orella al gat

fer tat (a algú) SV, guaitar o deixar veure de sobte la cara que hom tenia amagada, jugant amb infants o distraient-los (EC)

Jugava a fer tat al nen de la Mariona

jugar a arrencar cebes SV, joc infantil que es juga entre dos bàndols, l’un estira els braços del primer jugador de l’altre que, assegut a terra, intenta resistir (IEC)

Cada dia a l’hora del pati els nens juguen a arrencar cebes

jugar a casa SV, un equip de jugadors, fer un partit al camp del club, entitat, o municipi, al qual pertany

Avui el Barça juga a casa. A veure si tenim més sort que quan va anar a jugar al camp del Madrid

jugar a cuita a amagar SV, jugar a amagar-se

Els nens jugaven a cuita a amagar a la plaça (També s’usa amb la forma jugar a amagar)

jugar a fet i a amagar, jugar a l’acuit

jugar a fet i a amagar SV, joc d’infants en què els que hi intervenen, llevat d’un, fugen i s’amaguen, i el qui para ha de trobar-los (EC)

Ens agrada molt jugar a fet i a amagar (També s’usa amb les formes jugar a fet i jugar a amagar)

jugar a parar i a amagar, jugar a cuita a amagar, jugar a l’acuit, jugar a la cluca

jugar a fet a amagar (v.f.), jugar a fet i amagar (v.f.)

jugar a l’acuit SV, jugar a fet a córrer (IEC)

Aquesta tarda sortim a la plaça a jugar a l’acuit amb la colla

jugar a fet i a amagar, jugar a cuita a amagar

jugar a l’escarabat bum bum SV, joc d’infants en què l’escarabat, o noi que para, ha d’endevinar qui li ha pegat a l’esquena (EC)

A les criatures petites els agrada jugar a l’escarabat bum bum?

jugar a la cluca SV, joc de conillets a amagar, en què tots els jugadors s’amaguen i el que para els ha de descobrir i agafar (A-M)

Quan acabem de berenar jugarem a la cluca d’amagar (IEC)

jugar a fet i a amagar

jugar a la gallina cega SV, joc d’infants en què hom tapa els ulls a un dels jugadors amb un mocador; els altres transiten al seu voltant i li donen cops de mà o de mocador. El cec ha de procurar d’agafar algú i endevinar qui és (EC)

Quan érem petits jugàvem a la gallina cega (També s’usa amb el nom gallineta)

jugar a la gallina politana SV, joc de penyores en què els jugadors s’asseuen a terra formant rotllana, amb les cames vers el centre, i les van arronsant al ritme d’una cançó (IEC)

Sempre perdia quan jugaven a la gallina politana (També s’usa amb les formes adjectivals policana, ponitana i ponicada)

jugar a la loteria SV, arriscar diners en jocs d’atzar

No li agrada jugar a la loteria

jocs d’atzar (p.ext.)

jugar a les gepes SV, jugar a tirar-se amb força una pilota a l’esquena els uns als altres / jugar amb una pilota que és llançada enlaire i cada jugador ha d’intentar de copsar-la i llançar-la contra l’esquena dels altres, que fugen tot cercant un amagatall (IEC, *)

Voleu jugar a les gepes ara que som tants nens i nenes? / Cada dijous a educació física fem mitja hora de jugar a geps (També s’usa amb la forma jugar a geps)

jugar a gepa (v.f.)

jugar a lladres i serenos SV, jugar a perseguir-se, a empaitar-se

De petits, jugàvem a lladres i serenos a la fàbrica abandonada

jugar a lladres i a serenos (v.f.)

jugar a matar SV, joc entre dos equips consistent a llançar una pilota contra un jugador de l’altre grup, de manera que el toqui i la pilota caigui a terra i així aquesta persona quedi eliminada

A l’hora del pati, els agrada jugar a matar

jugar a moros i cristians SV, joc infantil entre dos equips arrenglerats l’un davant de l’altre (IEC)

A què voleu jugar? A amagar o a moros i cristians?

jugar a parar i a amagar SV, joc d’amagar-se (A-M)

Hem passat tota la tarda jugant a parar i a amagar / Vols jugar a parar amb nosaltres? (També s’usa amb les formes jugar a parar i jugar a amagar)

jugar a fet i a amagar

jugar al gat i la rata SV, joc d’infants en què els jugadors es posen fent rodona, agafats de les mans i amb els braços estesos, tret del «gat» i la «rata», que s’encalcen passant per sota els braços dels altres (IEC)

Ara que som tants nens, podríem jugar al gat i la rata

jugar al pare carbasser SV, joc infantil de penyores (IEC)

Vine, Laia, que jugarem al pare carbasser (També s’usa amb la forma jugar al pare car-bassot)

joc de penyores (p.ext.)

matar jueus SV, durant els dies de Setmana Santa fer soroll els nois amb els xerrics-xerracs o pegar en terra amb branques de palmera (fer els fasos) o bastons figurant que «maten jueus» (EC)

Els nens passen l’estona amb el joc de matar jueus per Setmana Santa

no veure’s cap carta bona SV, tenir mal joc (IEC)

Ara no guanyaré perquè no em veig cap carta bona / Des del principi del joc que no m’he vist cap carta (Es pot ometre l’adjectiu bo)

saltar a corda SV, joc que consisteix a fer volar, a l’aire i a l’altura d’una persona, una corda sostinguda pels caps i a saltar-la cada vegada que toca a terra (EC)

Vinga, que saltarem a corda / Vols venir a jugar a saltar a corda?

fer juli (p.ext.)

set i mig SCoord, joc de cartes consistent a arribar a sumar set punts i mig o acostar-s’hi com més millor sense sobrepassar aquest nombre (IEC)

Li agrada molt jugar al set i mig / Fem un set i mig?