JUGADOR

capaç de jugar-se les claus de sant Pere SA, ésser un jugador empedreït (Fr)

Tinc un germà capaç de jugar-se les claus de sant Pere, és l’ovella negra de la família

jugar-se el sol abans de néixer (p.ext.), jugar-se el sol abans que surti (p.ext.)