JUEU

el poble de Déu SD, designació del poble d’Israel en tant que poble escollit per Déu i objecte de l’Aliança, designació que el Nou Testament estén a l’Església (EC)

El poble de Déu va ser l’escollit per veure néixer i créixer Jesucrist

el poble sant

el poble sant SD, poble elegit de Déu, els jueus / designació del poble d’Israel en tant que poble escollit per Déu i objecte de l’Aliança, designació que el Nou Testament estén a l’Església (IEC)

Els jueus són el poble sant

el poble de Déu