JUDICI

el judici final SD, sanció definitiva de la història salvífica de Déu a través de Crist que tindrà lloc a la fi de la història humana (EC)

Ja arribarà el dia del judici final i tots pagarem els nostres pecats

en judici SP, sota l’acció o efecte de jutjar

Ésser algú cridat en judici (IEC)

franc arbitri SN, lliure albir / facultat de la voluntat per a decidir lliurement (EC, *)

Mai no l’han pogut obligar a fer res, sempre ha seguit el seu franc arbitri

lliure arbitri, lliure albir

lliure albir SN, facultat de la voluntat per a decidir lliurement (EC)

Ha pres la decisió a lliure albir, sense la influència de ningú

lliure arbitri, franc arbitri

lliure arbitri SN, lliure albir / facultat de la voluntat per a decidir lliurement (EC, *)

Hem de respectar el lliure arbitri que ha pres

lliure albir, franc arbitri