JOVE

cagar encara verd SV, ésser encara massa jove (A-M)

Tu no hi pots anar, que encara cagues verd / Encara caga verd i vol fer coses de gran (R-M)

tenir encara l’ou al cul (p.ext.)

[Val. (A-M)]

de la primera volada SP, expressió aplicada a una persona d’edat jovenívola o que encara és novella en alguna cosa / molt jove, inexpert (EC, A-M)

Si les ninetes de la primera volada responen tan bé,… / Ells no ho poden entendre perquè són de la primera volada (A-M, *)

en herba, fadrins de la primera calda

de poca edat SP, expressió usada per a referir-se a algú de pocs anys, que fa pocs anys que viu, jove

El lladre era un xicot de poca edat

de curta edat

home d’edat (ant.), de pocs anys (p.ext.)

de pocs anys SP, jove / d’edat encara no entrada en la vellesa (Fr, *)

Un gentil home de pocs anys (Fr)

home d’anys (ant.), de poca edat (p.ext.), de curta edat (p.ext.)

en herba SP, jove / expressió aplicada a una persona d’edat jovenívola (R-M, *)

Els records dels anys que érem en herba ens duen imatges que sempre més enyorarem / Tenen poca experiència: són encara en herba (S’usa normalment amb el verb ésser) (R-M)

de la primera volada, fadrins de la primera calda

fadrins de la primera calda SN, jovenets / expressió aplicada a persones d’edat jovenívola o que encara són novelles en alguna cosa (IEC, *)

No facis cas d’uns fadrins de la primera calda, els falta experiència

de la primera volada, en herba

home de bona edat SN, encara jove / d’edat encara no entrada en la vellesa (R-M, IEC)

No el coneixes? Doncs encara és un home de bona edat i ben capaç de fer el treball que penses encarregar-li (També s’usa amb els noms dona, gent i persona) (R-M)

home de mitjana edat

home d’edat avançada (ant.)

menor d’edat SA, persona que no té l’edat fixada per la llei per a gaudir de certs drets / dit de la persona que, pel fet de no haver arribat encara a la majoritat, no gaudeix de la plenitud de drets per a tots els actes de la vida civil i política (IEC, EC)

És menor d’edat i necessita la conformitat dels pares per a poder viatjar a l’estranger (Sovint s’omet el complement preposicional) (R-M)

major d’edat (ant.), minoria d’edat (p.ext.)

no haver sortit de l’ou SV, algú, tenir poca edat, poca experiència (IEC)

No té l’edat per a sortir de nit, si no ha sortit de l’ou! / Encara no ha sortit de l’ou i ja es pensa que és qui sap qui (Sovint s’usa amb l’adverbi encara)

no haver sortit de la closca, ocell de primera volada, tenir encara l’ou al cul

no haver sortit de la closca SV, ésser encara jove, inexperimentat (EC)

És petit per entendre-ho, jo diria que no ha sortit de la closca / Em vol alliçonar i no ha sortit encara de la closca (Sovint s’usa amb l’adverbi encara)

no haver sortit de l’ou, tenir encara l’ou al cul

tenir encara l’ou al cul SV, ésser molt jove i mancat d’experiència (A-M)

Encara té l’ou al cul i ja delinqueix. Quan sigui gran, què farà?

no haver sortit de la closca, no haver sortit de l’ou